Stocks are simple. All you do is buy shares in a great business for less than the business is intrinsically worth, with management of the highest integrity and ability. Then you own those shares forever. I will tell you how to become rich. Close the doors. Be fearful when others are greedy. Be greedy when others are fearful.

September 05, 2008

巴菲特想买哪只中国股?工商银行

只有两个可能性:中国移动或者工商银行.巴菲特曾经说过这只的size比中国石油还要大,中国石油的市值是16756亿, 纵观所有股票,只有两个可能性:中国移动或者工商银行.以巴菲特的选股策略如能持有十年以上,ROE,消费垄断,能条件来看,似乎两者的可能性都非常大.但是中国移动可能受政策性影响教大,而且巴菲特素来对高科技等技术领域不了解所以不买,所以首选应该是工商银行.不过中国银行似乎比工商银行更加低买.但是中国政府没有理由不让他入银行股,已经让了花旗了,可能是中国移动哦,关乎国家安全.


中国石油:1796亿股,以9.33元股价计算16756亿市值. BOOK=4, P/B=2.33

工商银行:上半年盈利645亿,全 年 料 賺 一 千 二 百 億 元 。
3335.7亿股,以5元股价计算市值16678亿元
ROE=15%, ROA=0.94%, PE=12.9
,每股book=1.64, P/B=3


建设银行:股份2270股,以6元股价计算市值13615,上半年盈利587亿,PE=11.5

中国银行:2532亿股,以3.3元计算市值8355亿,上半年盈利421亿,PE=9.9.每股book=1.7,p/b=1.94

中国移动:200亿股,以80元计算市值16000亿,上半年盈利548亿,PE=14.6,ROE连续三年在18-23%, 每股book=18.7, P/B=4.2
----------
基 本 上 , 筆 者 近 年 也 有 Follow 畢 菲 特 買 股 份 , 例 如 可 口 可 樂 及 美 國 Budweiser 啤 酒 這 兩 隻 股 份 , 而 這 兩 股 份 亦 令 筆 者 有 不 俗 之 收 穫 , 尤 其 是 可 樂 。 不 過 , 早 前 筆 者 亦 隨 畢 菲 特 過 早 沽 售 Budweiser , 雖 然 獲 利 , 但 若 再 多 陣 , 等 埋 InBevNV 收 購 Budweiser 之 建 議 才 出 貨 , 則 更 加 和 味 , 每 股 可 賺 多 10 美 元 , 即 78 港 元 !

所 以 筆 者 決 定 , 以 後 會 跟 畢 菲 特 買 股 票 , 但 唔 會 跟 佢 一 同 沽 貨 , 遲 沽 分 分 鐘 可 以 賺 得 更 多 , 中 石 油 ( 857 ) 便 是 一 個 好 例 子 。

在 過 往 多 年 跟 畢 菲 特 買 股 票 , 察 覺 有 一 個 好 處 , 就 是 每 當 畢 菲 特 吸 納 之 後 , 該 股 往 往 會 出 現 一 個 更 低 水 平 讓 投 資 者 吸 納 , 故 筆 者 在 過 往 多 次 也 成 功 以 低 於 畢 菲 特 入 貨 價 吸 納 一 些 股 份 。 基 本 上 , 畢 菲 特 讓 Follow 的 人 有 賺 錢 空 間 , 反 而 不 會 像 某 叔 般 , 唱 好 之 後 , 不 久 便 跌 到 阿 媽 都 唔 認 得 。

從 畢 菲 特 的 訪 問 中 , 察 覺 他 逐 漸 看 好 中 國 的 股 市 , 這 跟 以 往 頗 為 不 同 , 正 如 他 表 示 : 「 … … under the right circumstances, you could see us with a lot of money there 」 , 即 在 合 適 的 情 況 下 , 他 會 大 量 投 資 中 國 內 地 股 份 。 畢 菲 特 早 年 沒 有 太 大 興 趣 投 資 中 國 內 地 企 業 , 現 時 心 態 已 頗 為 不 同 。

在 訪 問 中 , 問 股 神 用 5 億 美 元 入 股 那 隻 國 企 及 那 一 個 行 業 時 , 雖 然 畢 菲 特 以 Mind Blankout 來 推 搪 , 但 卻 暗 示 : 「 It's bigger than … … 」 , 以 前 文 後 理 推 測 , 可 能 是 較 中 石 油 ( 857 ) 市 值 或 規 模 更 大 之 國 內 企 業 。

假 如 是 國 內 金 融 股 , 應 該 唔 會 有 好 多 間 bigger than 中 石 油 , 答 案 又 好 似 呼 之 欲 出 。

No comments:

Blog Archive