Stocks are simple. All you do is buy shares in a great business for less than the business is intrinsically worth, with management of the highest integrity and ability. Then you own those shares forever. I will tell you how to become rich. Close the doors. Be fearful when others are greedy. Be greedy when others are fearful.

January 20, 2009

MA 50,200分牛熊

分析走勢KISS
例如恒生指數喺今年10月27日10676點(道指由11月21日7449點)嘅反彈,目的係糾正過分偏低嘅現象。熊市二期升幅極限係重返200天線(港股250天線)之上,但50天線卻無法响熊市二期重返200天線(港股係250天線)之上。
如以移動平均線作為牛熊市分界(已經算係最冇爭議嘅方法),道指必須50天線(依家喺8702點)重返200天線(11062點)之上五個交易天才行。現水平道指只完成最小反彈(接觸50天線),距離確認牛市仍十分遙遠。
50 天線重返200天線(港股係250天線之上),叫黃金交叉點,乃牛市出現嘅訊號;反之,50天線跌穿200天線(港股係250天線),叫死亡交叉點,代表牛市已死。上述乃學習移動平均線理論者人盡皆知嘅分析(半桶水專家例外)。一旦拋離200天線(港股係250天線)30%或以上,將出現強大反彈或後抽,此乃熊市二期或牛市二期嘅特有現象。

例如恒生指數喺今年10月27日10676點(道指由11月21日7449點)嘅反彈,目的係糾正過分偏低嘅現象。熊市二期升幅極限係重返200天線(港股 250天線)之上,但50天線卻無法响熊市二期重返200天線(港股係250天線)之上。

 

在牛市中三组移动平均数排列是短期(例如十天线)最高,中期(例如五十线)在中间,最低是二百五十天移动平均线;在牛市中的调整期通常以跌破五十天线便完成,但亦有较少日子跌穿二百五十天线。在牛市中跌穿二百五十天线不但唔是沽货反而是入货良机;在熊市中刚相反,即最高是二百五十天线,依次五十天线,然后十天线;大部分反弹可略破五十天线,小部分反弹可高出二百五十天线(例如今年5月),不过此乃出货而非入货时刻

 

 

No comments: